Адресам. Львів, вул. Беринди, 3

Договір-оферта

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

Послуги надаються на території комплексу «Old City Hostel» (далі – Хостел), та включають в себе: розміщення фізичних осіб, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання. У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Хостелі вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання в Хостелі, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та правилами проживання в Хостелі) і Вам зрозумілі всі їх положення.

1. Загальні положення

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.
1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Хостел та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
1.4. Текст Публічної оферти (договору) розміщені на офіційному сайті Хостелу https://www.oldcityhostel.lviv.ua/.
1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Хостелу.

2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Хостелом Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за адресою знаходження Хостелу, у спеціально обладнаному житловому приміщенні (номері) відповідно до замовлення на бронювання.
2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Хостелом і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.
3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті. Укладання договору означає, що Користувач: – у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Хостелі; – визнає безумовну придатність приміщень Хостелу для задоволення потреб, описаних у цьому договорі; – приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.
3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій: – сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою; – безпосереднє користування Користувачем послугами Хостелу (поселення); – заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції.
3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Хостелу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.
3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

4. Порядок розрахунків

4.1. Послуги Хостелу, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Хостелу та/або на сайті Хостелу, з урахуванням обраної категорії номерів. Тарифи/ціни на послуги Хостелу та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Хостелу.
4.2. Право на отримання/використання Послуг Хостелу, як правило, надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. Хостел вправі надавати Користувачеві послуги без здійснення передоплати.
4.3. Хостел вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.
4.4. Оплата послуг в Хостелі здійснюється готівкою, банківськими картами Visa, Mastercard або за безготівковим розрахунком банківським переказом.
4.5. Зі збігом оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 11:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.
4.6. Час поселення в Хостелі починається з 14:00 години київського часу.
4.7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії номерів відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, прайсах, іншій інформаційній документації Хостелу та/або на сайті Хостелу.
4.8. У випадку надання Хостелом послуг без здійснення попередньої оплати, Користувач зобов’язаний здійснити оплату таких послуг у день заселення на проживання згідно виставленого рахунку відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, прайсах, іншій інформаційній документації Хостелу та/або на сайті Хостелу. В такому випадку Користувач оплачує надані послуги (виконує умови Договору) за місцем знаходження Хостелу.
4.9. У випадку неможливості надання послуг згідно п. 5.1 Хостел зобов’язаний повернути покупцю кошти на банківську картку протягом 3-х робочих днів.

5. Форс-мажор

5.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним договором. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом.

6. Додаткові послуги Хостелу

6.1. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Хостелу та/або на сайті Хостелу з урахуванням обраної категорії номерів.

7. Вирішення спорів

7.1. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Хостелу, документ з відміткою Хостелу, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Рекламації та всі необхідні документи надаються Хостелу не пізніше 14 днів із дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Хостелом лише за умови, що Хостел був поінформований про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних 12 годин.
7.2. Хостел розглядає отриману рекламацію протягом 20 днів.
7.3. Рекламації, заявлені з порушенням вимог Публічної оферти (договору) не розглядаються.

8. Реквізити Хостелу

ФОП Сидор А.П.
Хостел Old City Hostel
Україна, м. Львів, вул. Беринди, 3